ABOUT

NL.


Ambitieus, doelgericht en ruimdenkend zijn woorden die goed passen bij deze jonge fotografe. 


Louise daagt haarzelf keer op keer opnieuw uit bij een nieuw opdracht, door deze ruimdenkendheid mee te nemen in nieuwe concepten. Ze is iemand die geen genoegen neemt met het eerste idee dat in haar opkomt. Mensen in haar omgeving omschrijven haar als iemand die in het bezit is van goede communicatieve skills en een positieve uitstraling.

Verder heeft ze naast fotografie ook een pedagogische opleiding op zak en is ze afgestudeerd als ballet docente. Deze elementen zorgen voor creativiteit met een persoonlijke en zorgvuldige benadering.


/ MOCHT U GRAAG MEER INFORMATIE WILLEN OVER DIT BEDRIJF OF IN CONTACT WILLEN KOMEN, DAN KUNT U LOUISE MAILEN DOOR NAAR HET KOPJE CONTACT TE GAAN.
EN.


Ambitious, goal oriented and broad-minded are words that fit this young photographer. 


​Louise challenges herself again and again when she starts with a new mission, by taking this broad-minded quality with her while she is making new concepts. She is someone who isn't satisfied with the first idea that arises in her head. People in her environment define her as someone who is in good property of communicative skills and a positive appearance.

Besides photography she has also joined a pedagogical study and she is graduated as a ballet teacher. These elements ensure creativity with an personal en careful approach.


/ IF YOU WOULD LIKE TO GET MORE INFORMATION ABOUT THE COMPANY, OR IF YOU WOULD LIKE TO GET IN TOUCH, YOU CAN SEND LOUISE A MAIL BY GOING TO CONTACT.